موسسه پروشات پس از مدتی توقف برگزاری آزمون آیلتس به دلایلی، دوباره به...

24 آذر 1396

کلاس گروهی آیلتس گزینه مناسب تری است یا کلاس خصوصی آیلتس؟جواب این سوال بستگی به سه عامل دارد:

20 آذر 1396

حرف گرامر و گرامر خواندن که میشود ،اکثریت زبان آموزان اشتیاق شان کمرنگ شده و به اصطلاح "عزا میگیرند"،...

20 آذر 1396

توانایی مدیریت بدون استرس زمان سر جلسه آزمون آیلتس طی دوره آموزش شما ساخته میشود....

18 آذر 1396

اولا که کلاس عمومی آیلتس را با کلاس گروهی آیلتس اشتباه نگیرید،...

18 آذر 1396

طی تجربه چندین ساله ما ، به دو علت برنامه ریزی فردی برای شما بسیار تعیین کننده است ،...

18 آذر 1396

داوطلبین آیلتس از نظر زمانی به دو دسته تقسیم میشوند :آنها که Deadline دارند ....

18 آذر 1396
ShortStory


a poetically-told story of how ghostly presence feels to our perception

24 آذر 1396
ShortStory


.a satirical essay about how to keep poor children from being burdens and making them into useful citizens

24 آذر 1396
ShortStory


.It tells the story of a fussy conservative clerk and his journalist friend, meeting in a restaurant

24 آذر 1396