افزایش قیت 85 هزار تومانی آزمون آیلتس

آیلتس 1045000 توان شد.افزایش قیت 85 هزار تومانی آزمون آیلتس


داوطلبین آزمون آیلتس که تا قبل از نوروز 97 بعد از پرداخت 960 هزار تومان در جلسه آزمون پذیرفته میشدند ،بعد از تعطیلات با قیمت 1 میلیون و 45 هزار تومان ثبت نام کردند.تاریخ انتشار: 30 فروردین 1397