آدرس جدیدمرکز آزمون 'آیلتس تهران'

مرکز آزمون آیلتس تهران از جردن به فرمانیه نقل مکان کرد. آدرس جدیدمرکز آزمون 'آیلتس تهران'


آیلتس تهران ،یکی از 6 مرکز رسمی برگزاری آزمون آیلتس در تهران، که تاقبل از نوروز 97 در یک کوچه پایین تر از پارک وی د رجردن آزمون برگزار میکرد ،در سال جدید در آدرس جدید : فرمانیه غربی، پلاک 18 پذیرای داوطلبین خواهد بود.تاریخ انتشار: 30 فروردین 1397