کلاس گروهی برم یا خصوصی؟

کلاس گروهی آیلتس گزینه مناسب تری است یا کلاس خصوصی آیلتس؟جواب این سوال بستگی به سه عامل دارد:

کلاس گروهی برم یا خصوصی؟

کلاس گروهی برم یا خصوصی؟
 
 کلاس گروهی آیلتس گزینه مناسب تری است یا کلاس خصوصی آیلتس؟جواب این سوال  بستگی به سه عامل دارد:
 
1.سبک شخصیتی زبان آموز
2.اینکه چقدر زمان دارد .
3.وسع مالی اش چطور است .
 
1.اگر سبک شخصیتی داوطلب طوری است که از اشتباه کردن در حضور بقیه خجالت میکشد ومیترسد ،در کلاس گروهی به خود اجازه اشتباه کردن نخواهد داد ، بنابراین روند یادگیری اش به طرز قابل توجهی دچارخلل خواهد شد،ازآنجا که زبان آموز برای یادگیری به اشتباه کردن احتیاج دارد ،تا نقاط ضعف و اشکالاتش مشخص شوند،تا استاد انها را حل کرده واو پیشرفت کند.بنابراین این دسته از زبان اموزان بهتر است حداقل تا زمانی که یه سری مهارت و دانش پایه کسب کنند که نکردن اشتباهات پایه و به نظر خودشان "آبروریزی"تضمین شود، کلاس خصوصی بگیرند.
 
2.داوطلبینی که Deadline کمتر از 3-4 ماه دارند،باید این را متوجه باشند که یک دوره 6-7 ماهه را باید در نصف این مدت بگذرانند،و اینکه چون وقت موجود نصف وقت لازمه است قاعدتا باید مطالب نیز نصف شوند ،و یه سری مطالب قربانی ضیق وقت شده ، حذف شده ،و تدریس و تمرین نشود،تصورغلطی است.بلکه دوره فشرده به این معنی است که مفادو تمارینی که قاعدتا باید در 7 ماه انجام شود ،با شیوه ای سیتماتیک وبرنامه ریزی شده توسط استاد در 3-4 گنجانده میشود. بنابراین چون مهارت سازی در زمان کوتاه مستلزم تمرکز کردن بر روی نقاط ضعف یک زبان آموز خاص است،و در واقع باید روی همه زمانی که زبان آموز دارد سرمایه گذاری شود،کلاس گروهی، که در آن وقت بین تعداد زبان آموزان کلاس تقسیم میشود،وقت او را هدر خواهد داد،بنابراین کلاس خصوصی گزینه بهتری برای او خواهد بود.البته کلاس خصوصی ای که براساس وقت موجود،نقاط قوت و ضعف، و نمره مورد نظر زبان آموز به صورت دقیق و اصولی  برای داوطلب برنامه ریزی شده باشد.
 
3.زبان آموزانی که وسع مالی شان محدودیت چندانی ندارد ،کلاس خصوصی همیشه برایشان  گزینه مناسبی است ،از آنجایی که کلاس خصوصی این مزیت را دارد که درآن بر نیازهای آموزشی، نقاط ضعف و مشکل ساز شان به طور اختصاصی تمرکز شده و وقت گذاشته میشود،اما اگر محدودیت مالی در حدی است که استرس مضاعف بر استرس معمول قبل از آزمون ایجاد میکند،این بر میزان،کیفیت و سرعت یادگیری تاثیر میگذارد ،چون درصد قابل توجهی از تمرکز زبان آموز با استرس فشار مالی گرفته میشود.
 
اما در کل،حالت ایده آل کلاس آیلتس آن است که برای قسمت های اول و دوم ، قسمت هایPre-Ielts،واستراتژی وتکنیک ،که درآن زبان آموزفقط شنونده است وآموزش میگیرد، تکالیف و تمارین منزل حداقل بوده ونیاز مبرم به کلاس خصوصی وجود ندارد ،وهمچنین کلاس گروهی  از نظر اقتصادی مناسب تراست ،کلاس گروهی بگیرد.ولی برای قسمت تمرین و رفع اشکال قسمت های  SpeakingوWriting که در آنها زبان آموز همه وقت و تمرکز استاد را برای رفع اشکال و تمرین درجهت مهارت یابی احتیاج دارد ،کلاس خصوصی گزینه بهتری است.


تاریخ انتشار: 20 آذر 1396