گرامر بخونم یا نه؟

حرف گرامر و گرامر خواندن که میشود ،اکثریت زبان آموزان اشتیاق شان کمرنگ شده و به اصطلاح "عزا میگیرند"،...

گرامر بخونم یا نه؟

گرامربخونم یا نه ؟
حرف گرامر و گرامر خواندن که میشود ،اکثریت زبان آموزان اشتیاق شان کمرنگ شده و به اصطلاح "عزا میگیرند"،و بر این اساس اصولا پی گیر آن موسسات و سیستم های آموزشی ای میشوند که قول نتایج خوب بدون نیاز به خواندن گرامر میدهند;اما همیشه ته دلشان کمی تردید دارند که نکند با دور زدن گرامر مهارت هایشان ناقص شود، واگردرنهایت نمره موردنظررا نمیگیرند با خود میگویند شاید به این خاطربوده که "گرامر خوب باهامون کار نکردن!".بنابراین این سوال اکثریت داوطلبان در مشاوره های آموزشی است که :"گرامر بخونم یا نه؟"
جواب این سوال بستگی به دو عامل دارد :
1.اولا بستگی دارد تعریف و تصور شما از گرامر چیست ؟
2.ثانیا بستگی دارد که ذهنیت شما از"خواندن" چیست؟
 
1.اولا که تصور اکثریت از گرامر آن چیزی است که به آن گرامر محض میگوییم.گرامر دو نوع دارد :
گرامر محض و گرامر کاربردی.
گرامر محض را کسی میخواند که رشته تخصصی و تحصیلی اش زبان انگلیسی است ،وباید همه جوانب، زوایا و جزییات گرامر زبان انگلیسی را کامل و جامع بداند، دانشجویان همه گرایش های زبان انگلیسی 12 واحد(3 درس 4 واحدی )گرامر محض  پاس میکنند.
 
اما گرامر کاربردی گرامریست که داوطلب آیلتس برای جمله سازی درSpeaking و Writing،ودرک مطلب در Reading وlistening  نیاز داشته و برای رسیدن به هدف خود:نمره موردنظر باید بتواند از آنها استفاده کند و آنها را تشخیص دهد.اینکه کدام گرامرها گرامر کاربردی به حساب میآیند را یک متخصص حرفه ای آموزش زبان انگلیسی  باید تشخیص داده وبه دقت انتخاب کند چون اگر گرامری محض باشد و آموزش داده شود فقط وقت و انرژی شما برای آموختنش هدر میشود، و اگر گرامر کاربردی باشد و آموخته نشود به از دست دادن نمره میانجامد.حال ملاک تشخیص متخصص آموزش چیست؟کسی که
A. زبان انگلیسی ای را که یک انگلیسی زبان (native speaker: کسی که زبان مادری اش انگلیسی است) به کار میبرد خوب میشناسد.
B.ثانیا نوع کاربرد زبان و گرامری که در ازمون های آیلتس  نیاز است خوب میشناسد .
C. ثالثا آن 12 واحد را پاس کرده،وکتاب های گرامر متعدد و متنوعی را خوانده و به همه آن گرامرها تسلط داشته و شیوه های مختلف تدریس آنها را میشناسد.
 
2. تا اینجا فهمیدیم که باید فقط گرامرهای کاربردی رابخوانیم،و همه گرامرهای کاربردی را حتما بخوانیم .حال سوال این است که این گرامرهای کاربردی را ،که 6 تکه هستند، چطور بخوانیم.نکته ظریفی که وجود دارد و اکثریت زبان آموزان از آن بی خبرند این است که میتوان گرامر محض را کاربردی درس داد ،و گرامر کاربردی را به صورت محض.یعنی  دلیل اینکه اکثریت حس و  تصور خوبی از گرامر ندارند ،و عمدتا گرامر  برایشان مفهومی خشک ،ناملموس و خسته کننده است ،به شیوه تدریس آن مربوط میشود:همیشه گرامر به صورت محض به انها تدریس شده است.آنچه گرامررا بسیار جالب،شیرین ومفید میکند شیوه تدریس کاربردی آن است .بدین ترتیب شمانه تنها  از پروسه یادگیری ان اذیت نشده و لذت میبرید، میتوانید به راحتی و روانی در مواقع و موارد مقتضی آنهارا به کارببرید.حال شیوه تدریس کابردی کدام است ؟شیوه ای که متخصص باتجربه از ترکیب شیوه های مختلف کتاب ها و مراجع گرامر گوناگون و تجربه چندین و چند ساله  که طی آن میداند  بهترین شیوه ای که روی زبان آموز ایرانی جواب میدهد کدام است،انتخاب کرده است.
 
 


تاریخ انتشار: 20 آذر 1396