اهمیت مهارت paraphrasing در نمره آیلتس بالای 6

اساس عملکرد خوب در هر 4 skillآیلتس و نمره خوب و بالایی آوردن...

اهمیت مهارت paraphrasing در نمره آیلتس بالای 6

مقاله2.اهمیت مهارت Paraphrasing   درگرفتن  نمره بالای 6 آیلتس
 
اساس عملکرد خوب در هر 4 skillآیلتس و نمره خوب و بالایی آوردن ،در مهارت Paraphrase کردن و تشخیص آن است.شما در قسمت های Speaking و Writing نه تنها باید بتوانید جمله های درست بگویید، بلکه باید بتوانید آن را به چند مدل مختلف بگویید، یعنی باید بتوانید یک منظور و مفهوم ثابت را به چند مدل مختلف،با جمله بندی های مختلف بگویید ،که به آن Paraphrase کردن میگویند،هرچقدر Paraphraseهای بهتری بکنید نمره بالاتری میاورید.و در قسمت های  Reading وListening سوال ها Paraphrase شده مطالب داخل متن و فایل Audio هستند،که شما  برای رسیدن به جواب درست باید بتوانید تشخیص دهید که مطالب سوال Paraphrase کدام قسمت است! که وقتی مهارت خوبی در این زمینه داشته باشید، نمره بالا را در Listening وReading برایتان تضمین میکند.10 شیوه مختف Paraphrase کردن وجود دارد ،که استفاده ترکیبی از 3-4 تا از انها در یک جمله حالت ایده آل بوده و بالاترین نمره را برای شما خواهد اورد.این 10 شیوه میبایست به صورت اصولی و مرحله به مرحله به شما اموزش داده شده و با تمرین های سر کلاس و منزل در ذهن شما تثبیت(ملکه)شود.
 


تاریخ انتشار: 18 آذر 1396