چرا هزینه مناسب کلاس آیلتس مهم است ؟

روانشناسی آیلتس: داوطلبین آیلتس از نظر مالی به سه دسته تقسیم میشوند:....

چرا هزینه مناسب کلاس آیلتس مهم است ؟

روانشناسی آیلتس :چرا هزینه مناسب کلاس خصوصی آیلتس آنقدر برایم مهم است ؟
 
داوطلبین آیلتس از نظر مالی به سه دسته تقسیم میشوند:
1.محدود:آندسته که توانایی مالی شان محدودیت کامل دارد و بیشتر از حدی به هیچ عنوان نمیتوانند هزینه کنند.
2.متوسط:دسته ای که بودجه شان محدودیت دارد اما برای دریافت آموزشی با کیفیت بهتر حاضرند برای کلاس آیلتس خود هزینه کنند ومدتی فشارمالی در جوانب دیگر زندگی را تقبل کنند.
3.خوب:دسته ای که محدویت مالی زیادی ندارند و دست شان برای هزینه کردن برای کلاس آیلتس بازاست.
 
 اما  دقت کرده اید،هر سه دسته ، هزینه مناسب برای شان از فاکتورهای تعیین کننده انتخاب معلم و موسسه است،علاوه بر بدیهی بودن این که:"خوب مسلما هر چه کمتر مجبور شیم هزینه کنیم ،بهتر"،یه عامل روانشناسی دیگر هم بسیار در این امر تاثیر گذار است:
 
1.برای دسته اول چون که بیشتر از حدی نمیتواند هزینه کند ،باید بتواند با همین بودجه به نمره موردنظر برسد ،
2.برای دسته دوم چون برای پرداخت هزینه کلاس آیلتس خود فداکاری کرده و از نیاز های دیگر خود زده اند،
 3. دسته سوم چون به اطرافیان گفته اند که چقدر برای کلاس آیلتس هزینه کرده اند ،
فشار روانی و استرسی مضاعف بر آنچه طبیعتا در پروسه آمادگی برای هر آزمونی وجود دارد به آنها وارد میشود ،که :"الان حتما باید اینو زود یادبگیرم،اگه یاد نگیرم:
گروه  1."دیگه پول ندارم کلاس بگیرم!"
گروه 2."این همه از همه چی زدم باز نتیجه نگیرم خیلی اعصابم به هم میریزه !"
گروه 2 و3."الان همه میگن این همه هزینه کردی هیچی یاد نگرفتی ،آبروم هم میره!"
 
و این فشار روانی  به شدت در روند یادگیری تاثیر منفی میگذارد ،چون زبان آموز همیشه با سنگینی یک عامل تهدید آمیز و استرس زا سر کلاس مینشیند، به درس معلم با استرس" اگه یاد نگیرم چی؟" گوش میدهد ،وتمرکز او، هم سر کلاس و هم موقع تمرین در منزل تا حد قابل توجهی تحت الشعاع قرارمیگیرد.
 
و اینجاست که هزینه مناسب کلاس های موسسه در میزان بازدهی دوره آیلتس داوطلب عاملی بسیار تعیین کننده میشود ،از آنجایی که :
1.زبان آموز فکر میکند که چون برای هر جلسه مبلغی گزاف پرداخت کرده ، نباید اشتباه کند،استرس میگیرد و بیشتر اشتباه میکند،
2. چون اجازه اشتباه کردن به خودش نمیدهد اصلا حرف نمیزند یا حرف ها و نوشته هایش را کپی میکند ،که این گونه اشکالاتش ناگفته و رفع نشده می مانند ،
3.و یا احساس میکند که نمیتوند با خیال راحت سوال هایش را بپرسد و اشکالاتش را مطرح کند چون وقت گران قیمتش هدر میرود ،که این خود باعث میشود اشکالاتش باقی بمانند،
 
بنابراین آرامش فکری ای که شاگرد از هزینه مناسب جلسات میگیرد درتمرکز، میزان و سرعت یادگیری او تاثیرمستقیم دارد.
 


تاریخ انتشار: 18 آذر 1396