چگونه زمان را در آزمون آیلتس مدیریت کنم؟

توانایی مدیریت بدون استرس زمان سر جلسه آزمون آیلتس طی دوره آموزش شما ساخته میشود....

چگونه زمان را در آزمون آیلتس مدیریت کنم؟

مقاله 8. چگونه زمانم را سر امتحان آیلتس مدیریت کنم ؟
 
توانایی مدیریت بدون استرس زمان سر جلسه آزمون آیلتس طی دوره آموزش شما ساخته میشود،که اگر ان را اصولی،کامل ،و موفقیت آمیز بگذرانید ،نگرانی ای سر جلسه نخواهید داشت ،از آنجایی که ازمون آیلتس در نتیجه تحقیقات آماری دقیق طراحی شده ،وزمانی که خواهد برد که داوطلبی که دوره آمادگی آیلتس را گذرانده، و طبق استانداردهای موجود تمرین کافی کرده ،هر قسمت را تمام کند به طور دقیق محاسبه شده ،و بنابراین بیشتر از زمان اختصاص داده شده وقت نیاز نخواهید داشت کهtask  مورد نظر را تمام کنید.بنابراین برای مدیریت موفقیت آمیز و بدون نگرانی زمان خود در سر جلسه ،استاد و موسسه ای با شیوه آموزشی اصولی وبرنامه ریزی شده انتخاب کرده، و تحت نظر متخصصین به اندازه کافی تمرین کنید، تا با مهارتهای کافی راهی جلسه  آزمون شوید ، که در آن ضورت دغدغه ای برای زمان کم آوردن نخواهید داشت.
 

 


تاریخ انتشار: 18 آذر 1396