تفاوت اساسی مدیریت زمان در آیلتس و تافل

در آیلتس مطابق محدودیت های زمانی ای که برای تمام کردن هر قسمت وجود دارد ؛....

تفاوت اساسی مدیریت زمان در آیلتس و تافل

تفاوت اساسی مدیریت زمان در آیلتس و تافل
 
در آیلتس مطابق محدودیت های زمانی ای که برای تمام کردن هر قسمت وجود دارد ؛ وقتی که سر جلسه عملا میبرد که داوطلب هر بخش را تمام کند،طی گذراندن دوره های اصولی تکنیک آیلتس و تمرین کافی زبان آموز تحت نظر استاد متخصص آیلتس ، و مهارت پیدا کردن در هر قسمت ،خود به خود تنظیم میشود، ونیازی نخواهد بود که داوطلب سر جلسه مدام با استرس به ساعت نگاه کند تا وقت را مدیریت کند.ولی در تافل برای هر قسمت محدودیت زمانی بسیار کوتاهی وجود دارد که داوطلب باید جواب خود را در آن چارچوب خلاصه کند ،بنابریان داوطلب تافل باید در سر جلسه نیز به طور خاص روی مدیریت  زمان دقت و تمرکز کند .
 
در Speaking  آیلتس فقط در task 2، محدودیت زمانی وجود دارد ،که شما باید در دوره آموزش خود تمرین کنید که بتوانید بی وقفه 2 دقیقه حرف بزنید،که اگر زیر نظر استاد متخصص آموزش  ببینید جای نگرانی نخواهد بود ،و او به شما تکنیک هایی می آموزد که میتوانید با آسودگی 2 دقیقه تان را پر کنید.اما در  Speaking تافل 45ثانیه تا 1 دقیقه برای همه قسمت هابیشتر  وقت ندارید ،که باید به شدت دقت کنید که چطور مطالب را خلاصه کرده و مهم ترین ها را انتخاب کنید که مطالب نیمه گفته وقت کم نیاورید.
 
در Writing آیلتس  و تافل قسمتEssay  مشترک است ،با این تفاوت که در آیلتس برای نوشتن آن 40 دقیقه و در تافل 30 دقیقه وقت خواهید داشت،که هانطور که گفته شد با آموزش اصولی و تمرین کافی وقت تان خود به خود تنطیم خواهد شد ،اما در قسمت ترکیبی تافل (Integrated)، نیاز به خلاصه برداری از  Reading وListening  هر کدام در 2-3 دقیقه، و و نوشتن مقاله مقایسه ای در 20 دقیقه به شدت به مدیریت زمان در سر جلسه نیاز دارد.
 
در Reading   آیلتس نوع سوال ها ساده تر بوده ،و با مهارت پیداکردن در تکنیک ها طی یک آموزش اصولی و تمرین کافی زیر نظر استاد متخصص،و دانستن یک حجم مشخص از لغت ،بیشتر از 1 ساعت وقت برای اتمام هر 40 سوال نیاز نخواهید  داشت،اما در Reading  تافل ،نوع سوال ها کمی پیچیده تر بوده ،وطی کردن پروسه رسیدن به جواب کمی پیچیده تر بوده و مدیدیرت و بودجه بندی زمان کمی چالش بزرگتری به حساب می آید ،به همین خاطر است که در کلاس های تافل تاکید میشود که اگر پیداکردن جواب سوالی بیش از حدی طول کشید آن را رها کنید و به سراغ بعدی برویدو اگر زمان اضافه آوردید به آن بازگردید.
 
در قسمت Listening آیلتس ،از آنجایی که به شما اجازه داه میشود که سوال ها را قبل از گوش کردن به Audio  ببینید و بخوانید، تشخیص جواب ها در حین گوش کردن است، فقط باید بیاموزید که چطور مطالب را  Miss نکنید،اما در Listening  تافل از آنجایی که بعد از گوش کردن به Audio سوال ها را میبینید ،وقت تان به آنالیز Note هایی که در حین گوش کردن برداشته اید برای رسیدن به جواب میگذرد ،که باید بتوانید آن را خوب بودجه بندی کنید!
 
در کل در آیلتس اگر دردوره آموزشی خود به طور اصولی آموزش دیده ،و درست و کافی زیر نظر استاد متخصص آیلتس تمرین کنید،سرجلسه برای مدیریت زمان مشکلی نخواهید داشت،ولی برای تافل علاوه بر آموزش اصولی و دقیق،و تمرین فراوان،سرجلسه نیز باید به طور خاص حواس تان به مدیریت زمان باشد ،در واقع در تافل مدیریت زمان جزو مهارت هایی است که قرار است در شما سنجیده شود،اما در آیلتس آنچه سنجیده میشود مهارت در تکنیک ها و استراتژی های هر Skill به همراه دانش انگلیسی مشخص است ،که زمان کم نیاوردن  نشانه داشتن چنین دانش و مهارتی است!
 


تاریخ انتشار: 18 آذر 1396