اهمیت Listening در تافل و تفاوت فاحش آن با آیلتس

در آیلتس نیاز به مهارت های Listening فقط در بخش Listening است، ولی در تافل...

اهمیت Listening  در تافل و تفاوت فاحش آن با آیلتس

اهمیت Listening  در تافل و تفاوت فاحش آن با آیلتس
 
در آیلتس نیاز به مهارت های   Listening فقط در بخش  Listening است، ولی در تافل Listening  اساس دو قسمت  Speaking و Writing  هم هست ،بنابراین در تافل اگر  Listeningتان خوب نباشد در سه قسمت Listening , Speaking ,و Writing نمره نخواهید آورد.
کلListening  آیلتس، یک آزمون نیم ساعته 4 بخشی است ،دو بخش عمومی و دو بخش دانشگاهی ، ومجموعا 40 سوال دارد ،که قبل از گوش کردن Audio به شما وقت داده خواهد شد که آنها را دیده ،وبخوانید!
 
اما  Listening تافل ، فقط یک بخشش، یک قسمت  مجزای listening  50  دقیقه ای 6 بخشی است:2 بخش عمومی و 4 بخش دانشگاهی ،که مجموعا 34 سوال دارد،که درآن قبل از گوش کردن به Audio به شما اجازه دیدن سوال ها داده نمیشود، و شما باید در حین گوش کردن هر آنچه از اطلاعات را که میتوانید نت بردارید که بعد که سوال ها را میبینید ، مطالب را فراموش نکنید.
 
و یک قسمت دیگر آن در بخش Speaking  است ،4 قسمت  Integrated (ترکیبی (که ترکیبی است  از Speaking با 2 مهارت Writing  وListening  ، که در آنها داوطلب باید به  Audio ها گوش کرده ،ایده های اصلی را فهمیده و نت بردارد ،و بر اساس آن خلاصه مطالب را توضیح داده و نظر خودر را بگوید.بنابراین اگر داوطلب Listening  اش خوب نباشد نمیتواند در این قسمت ها نمره بیاورد ،چون نصف مطالب لازمه را نفهمیده ،که بتواند بر اساس آن چیزی بگوید.
 
و همچنین  در بخش Writing، یک قسمت ترکیبی وجود دارد که ترکیبی است از  Writing با Listening  وReading ، که در آن داوطلب یک تکه از درس دادن یک استاد دانشگاه را درمورد مطلبی گوش کرده و نت برمیدارد ،یک مقاله در آن رابطه خوانده و خلاصه مطالب آن را نیزنت برداشته، و بعد یک متن مقایسه ای مینویسد.بنابراین اگر Listening  اش خوب نباشد نمیتواند مقاله درستی بنویسد چون نصف مطالب را ندارد.
 
بنابراین میزان تعیین کنندگی  Listening تافل در نمره کل بسیار بیشتر از آیلتس است، بسیار گسترده تر و ریشه ای تر است،و
ومهارتی که میطلبد عمیق تر بوده و به تمرین  طولانی مدت تری نیاز دارد .و به همین دلیل است که اگر از سبک مهارت سازی  Listening تافل برای مهارت در قسمت های 3و 4 Listening  آیلتس استفاده شود ،بسیار بسیار برای داوطلب آیلتس مفید بوده و نمره بالای Listening  اش تضمین میشود.واین از مزایای معلم و موسسه ای است که هم در ایلتس تخصص دارد و هم در تافل ، و میتواند شیوه استفاده از مهارت های الزامی در یکی برای نمره اوری در دیگری را به شما بیاموزد.
 
 


تاریخ انتشار: 18 آذر 1396