بهترین دیکشنری های آنلاین کدومند؟

اکثریت داوطلبین آیلتس ،که مشغول گذراندن دوره آمادگی ازمون هستند از این گله دارند که حجم لغت ها زیاد است ،و با تمام وقتی که میگذراندبهترین دیکشنری های آنلاین کدومند؟آیلتس چیست


بهترین دیکشنری‌های اینترنت این ۳ هستند:

 

1.

٫کلمه موردنظر را تایپ کرده و بعد از آن کلمه Defenition را تایپ کنید،اطلاعات کاملی به شماخواهدداد،توضیح معنی،معانی متعدد ،جمله مثال،Synonymهای قابل اعتماد،ودکمه moreرا پایین صفحه بزنید معادل فارسی هم دارد.

 

2.

The Free Dictionary:یک منبع گسترده و موثق اطلاعات مفید راجع کلمات است.

 

3.

Thesarus.Com:برای Synonym معانی مختلف یک کلمه بسیار منبع مفیدی است.

 

4.

Farsi.Dic: تنها دیکشنری انگلیسی به فارسی ای است که جملات مثال انگلیسی و معادل فارسی برایشان دارد، که معنی کلمه و مدل استفاده اش در جمله را خوب نشان میدهد.