چه طوری بفهمم یه دیکشنری خوب هست یا نه ؟

اگر یک دیکشنری خوب و قابل اعتماد نباشد،معانی اشتباه متوجه میشوند،بعضی کلمات و توظیحات اصلا فهمیده نمیشوند ،یا یک سری اطلاعات که برای استفاده درست از لغات ضروریست داده نمیشود. امروزه اکثریت شهروندان برای استفاده از دیکشنری به اپلیکیشن های مختلف در تلفن همراه خود و یا اینترنت مراجعه میکنند ،که ضرورتا توسط متخصصین نوشته نشده و یا منابع موثقی ندارندبهترین دیکشنری‌های آنلاین کدامند؟


 

اگر یک دیکشنری خوب و قابل اعتماد نباشد،معانی اشتباه متوجه میشوند،بعضی کلمات و توظیحات اصلا فهمیده نمیشوند ،یا یک سری اطلاعات که برای استفاده درست از لغات ضروریست داده نمیشود. امروزه اکثریت شهروندان برای استفاده از دیکشنری به اپلیکیشن های مختلف  در تلفن همراه خود و یا اینترنت مراجعه میکنند ،که ضرورتا توسط متخصصین نوشته نشده و یا منابع موثقی ندارند. اینجاست که ضرورت اینکه خودتان بتوانید تشخیص دهید آیا دیکشنری خوب است یا نه مشخص میشود.یک دیکشنری خوب ۴ خصوصیت دارد:

۱جملات تعریف معنی کلمه آن از خود کلمه ساده تر و قابل فهم تر است.موسسات آموزشی انگلیسی زبان مثل Oxford ،Cambridge  ،و Longman دو دسته دیکشنری مینویسند،یک دسته برای خود انگلیسی زبانان است که کارکردی مثل فرهنگ فارسی معین یا دهخدای خودمان دارد،و یک دسته برای زبان آموزانی که زبان مادری شان انگلیسی نیست ،که به آنها learner’s dictionary میگویند.که در آنها تعاریف و مثال ها ساده تر و ملموس تر بوده و شما برای فهمیدن جمله  Definition و یا مثال مجبور نمیشوید ۵ کلمه دیگر نیز چک کنید و آخر سر هم درست نفهمید جمله چه معنی دارد ،و مجبور شوید برای فهم کلمه به دیکشنری انگلیسی به فارسی مراجعه کنید.

 

۲-حتما چند جمله مثال خوب داشته باشد.مثال خوب مثالی است که اولا طوری طراحی شده که اینکه معنی کلمه دقیقا چیست را کاملا ملموس کرده و واضح کند، ثانیا تمام آن طرقی که کلمه  در یک جمله استفاده میشود را نیز بیاموزد ،که به آن Collocation میگویند،در دیکشنری های خوب فعل ها،صفت ها،و حتی حرف اضافه هایی که یک کلمه همیشه با آنها می آید در مثال ها آورده شده و Bold میشوند،و ثالثا نشان میدهند چنین کلمه ای در چه شرایطی توسط یک انگلیسی زبان (Native-Speaker )استفاده میشود.یعنی موارد کاربرد کلمه هم از طریق  مثال ها آموخته میشود.

 

۳حتما Part of Speech کلمه را مشخص کرده و بقیه Part of Speech های کلمه را نیز کنارآن بدهد.Part of Speech عبارت است از اینکه کلمه فعل،اسم،صفت ،و یا قید است.مثلا اگر کلمه ای که سرچ کرده اید ،خود فعل است ،اسم،صفت ،و قید آن چیست.اگر ندانید که Part of Speech کلمه چیست،نمیتوانید آن را درست در جمله به کار ببرید.

 

۴چند مترادف(synonym) قابل استفاده به جای آن کلمه هم بدهد.خیلی از دیکشنری ها برای کلمات Synonym میدهند،اما آنها دقیقا معنی مساوی (=) باکلمه موردنظر ندارند،بلکه تقریبا شبیه هستند( ˜)،بنابراین نمیتوان آنها را درهمه شرایط  به جای هم استفاده کرد،واگر کاربر سطح انگلیسی پیشرفته ای نداشته باشد نمیتواند این را تشخیص دهد و به جای هم استفاده میکند و جمله اش غلط شود.بنابراین باید فقط آن دسته ازSynonym ها را بدهد که میتوان به جای هم استفاده کرد.