بهترین شیوه استفاده از دیکشنری چیست؟

کار با دیکشنری قسمت قابل توجهی از پروسه درس خواندن و انجام تکالیف دوره آمادگی آیلتس است ،بارعایت و به کارگیری ۳ مورد زیر بهترین و بیشترین نتیجه را در کمترین زمان خواهید گرفتآیلتس چیست


کار با دیکشنری قسمت قابل توجهی از پروسه درس خواندن و انجام تکالیف  دوره آمادگی آیلتس است ،بارعایت و به کارگیری ۳ مورد زیر  بهترین و بیشترین نتیجه را در کمترین زمان خواهید گرفت:

 

۱-اول کلمه را در یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی در فرمت CD یا در اینترنت چک کنید،و بعد اگر همچنان معنی کلمه واضح نبود،در یک دیکشنری انگلیسی به فارسی قابل اعتماد معنی آن را نکاه کنید ،و وقتی با دانستن معادل فارسی تصور واضح تری از معنی آن به دست آوردید ،پروسه چک کردن معنی کلمه را اینجا متوقف نکنید ،دوباره به دیکشنری انکلیسی به انگلیسی خود مراجعه کرده و مثالها و توضیحات را به انگلیسی بخوانید،دقت کنید که زمانی میتوانید اعا کنید که لغتی را بلدید که هم بتوانید ان را به انگلیسی توصیف کنید و هم معادل فارسی آن را بدانید.

 

۲-وقتی معنی لغتی را در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی چک میکنید اول جمله معنی آن(Definition) را نخوانید،اول جملات مثال را بخوانید، چونکه A. همانطورکه در مقاله ‘بهترین شیوه آموختن لغت’ گفتیم، کلمه در جمله بسیار بهتر آموخته میشود چون میتوانید شیوه استفاده آن در جمله و این که همراه چه کلماتی استفاده میشود را نیز بیاموزید ،B.از آنجایی که انگلیسی یک زبان آموز تحت آموزش بی نقص نیست، ممکن است توضیح جمله معنی را اشتباه بفهمد  و بر اساس معنی اشتباه برداشت شده مثالها را هم اشتباه بفهمد،و بدین گونه کلمه با معنی اشتباه در ذهن او تثبیت میشود.دقت کنید که زمانی میتوانید ادعا کنید یک لغت را بلدید که نه تنها بتوانید معنی ان را در جمله بفهمید ،بلکه بتوانید ازآن در جمله به صورت درست و مفهوم استفاده کنید .

 

۳-وقتی معنی لغتی را در دیکشنری چک میکنید، مطمئن شوید که اولا Part of speech آن را نیز چک میکنید،که عبارت است از اینکه آیا کلمه اسم، فعل، صفت ،و یا قید است ;وثانیا اینکه  بقیه part of speech هایش چه هستند.مثلا اگر کمه فعل است،اسم،صفت و قید آن چه کلماتی هستند. مثلا کلمهconclusion یک اسم است، فعل آن conclude،صفت آن conclusive، وقید آن conclusively است. دقت کنید که زمانی میتوانید ادعا کنید یک کلمه را میدانید که در همه حالت های اسم ،فعل،قید ،و صفت هم تشخیصش دهید ،و بتوانید ازآن استفاده کنید.