چطوری بفهمم جمله ای که میخوام بگم درسته یا نه ؟

چطوری بفهمم جمله ای که میخوام بگم درسته یا نه ؟آیلتس چیست


بعد از اینکه دوره ۶ قطعه گرامر و ده شیوه Paraphrase کردن (Pre-Ielts)را گذراندید ،وهمچنین دوره استراتژی و تکنیک آیلتس را ،نوبت به دوره تمرین Speaking وWriting میرسد،که در آن باید برای موضوعات اجتماعی مختلف مقاله ۲۵۰ کلمه ای بنویسید وبرای جواب دادن به سوال های قسمت speaking تمرین کنید،که هردو را باید استاد متخصص آیلتس رفع اشکال کند و در صورت درست نبودن جملاتتان جمله درست را به شما بگوید و برایتان توضیح دهد.

اما در مرحله تمرین شخصی در منزل و در صورتی که تحت شرایطی دسترسی به معلم متخصص ندارید ،شیوه ای وجود دارد که میتوانید از گوگل برای سنجیدن صحت جمله ای که نوشته اید یا میخواهید بگویید کمک بگیرید.جمله و یا کلمه خود را داخل گیومه بگذارید و آن را در گوگل سرچ کنید، ،اگرجمله درست باشد که به همان صورت ،استفاده شده داخل مقالات داخل پیج های مختلف بالا می آید و اگر نباشد،کلمات کلیدی جمله ،استفاده شده در جملات دیگر بالا می اید ،که از این طریق میتوانید بفهمید که فرم درست جمله چیست.