دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنم یا انگلیسی به فارسی ؟

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنم یا انگلیسی به فارسی ؟آیلتس چیست


هدف از مراجعه به دیکشنری دو چیز میتواند باشد :۱-برای مهارت های درک مطلب در Listeningو Reading و ۲-برای تولید زبان انگلیسی در Speaking و Writing.که جواب سوال بالا را در هر دوحالت بررسی میکنیم:

 

۱-اگر میخواهید معنی کله را سریع بفهمید که متوجه شوید جمله چه معنایی دارد وبه این دلیل است که ترجیح میدهید مستقیم سراغ دیکشنری انگلیسی به فارسی داخل گوشی تان بروید ،باید این را در نظر داشته باشید که :اولا یک احتمال قابل توجهی وجود دارد که  معنی دیکشنری  انگلیسی به فارسی غلط  باشد ،ثانیا اینکه معنی هایی که ارائه داده با معنی مورد نظر جمله شما همخوانی نداشته باشد ،از آنجا که یه کلمه ثابت در انگلیسی میتواند گاهی بیش از ۱۰ معنی متفاوت داشته باشد .و ثانیا اینکه هدف شما فقط کلمه آموختن نیست ،اگر ندانید کلمه داخل جمله چه معنی هایی میتواند داشته باشد و چطور استفاده میشود ،در واقع آن کلمه را نیاموخته اید ،و فقط به اصطلاح “کارتان در لحظه راه افتاده است.”

۲-و اگر کلمه را برای Speaking و Writing لازم دارید، قطعا باید توضیح و مثال هایش را به انگلیسی بخوانید که بدانید چگونه در جمله استفاده میشود ، با چی می آید (Collocation هایش چه هستند.)،در چه مواردی به کار میرود،ویا اینکه اگر لازم باشد معنی آن را به انگلیسی توضیح دهید ،از عهده اش بربیایید; از آنجایی که در قسمت های Speaking و Writing آیلتس بسیاری از داوطلبان که برای آمادگی آیلتس زمان کافی نداشته،در کلاس تخصصی آیلتس شرکت نکرده ،و یا از کسب مهارت واقعی ناامیدند، کلمات و نمونه جواب ها را حفظ میکنند،و ممتحنین به خوبی از این ماجرا آگاهند و پیش فرض شان بر ااین که شما کلمه را حفظ کرده اید مگر اینکه با توانایی نسبی توصیف آن کلمات ،خلاف آن را ثابت کنید! تعریف هایی که در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی میخوانید به طور ناخودآگاه قدرت توصیفی لازمه برای اثبات بی گناهی و دانش واقعی انگلیسی آیلتسی نمره آور رادر شما میسازد.

 

حال برای اینکه نه سیخ تان بسوزد و با استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی  زمان تان تلف شود،و گیج و کلافه شوید;

و نه کباب تان:که با استفاده از دیکشنری انگلیسی به فارسی به اشتباه بیافتید و دانش لغت تان محدود و بدون توانایی استفاه از کلمات بماند ما پیشنهادی برای شما داریم:

اول کلمه را در دیکشنری انگلیسی به انگیسی چک کنید ،مثال ها و تعریف های معانی مختلفش را بخوانید ،و اگر همچنان نفهمیدید به دیکشنری انگلیسی به فارسی تان مراجعه کنید ،به شرطی که قول دهید به محض اینکه معنی کلمه برای تان واضح شد دوباره سراغ دیکشنری انگلیسی به فارسی رفته و جملات مثال و توضیح ش را بخوانید .به ما اعتماد کنید ،ارزش وقتی که میگذارید را دارد ،”انگلیسی تان خوب خواهد شد!”